Chính sách bảo hành

Đối với dịch vụ thiết kế website với mã nguồn của EWEBZ.NET Thời gian bảo hành là 12 tháng, EWEBZ.NET chịu trách nhiệm sửa chữa các lỗi lập trình, kỹ thuật (nếu có) kể từ khi hệ thống được tiến hành nghiệm thu đi vào vận hành. Mã nguồn của website được lưu trữ vĩnh viễn tại EWEBZ.NET. Nếu trong quá trình bạn vận hành website có sự cố mất mã nguồn, EWEBZ.NET sẽ phục hồi lại

Đối với dịch vụ thiết kế website với mã nguồn của EWEBZ.NET

    Thời gian bảo hành là 12 tháng, EWEBZ.NET chịu trách nhiệm sửa chữa các lỗi lập trình, kỹ thuật (nếu có) kể từ khi hệ thống được tiến hành nghiệm thu đi vào vận hành

    Mã nguồn của website được lưu trữ vĩnh viễn tại EWEBZ.NET. Nếu trong quá trình bạn vận hành website có sự cố mất mã nguồn, EWEBZ.NET sẽ phục hồi lại mã nguồn gốc. Miễn trừ trong trường hợp bất khả kháng do hỏa hoạn, thiên tai gây mất dữ liệu lưu trữ tại EWEBZ.NET

    Trong quá trình vận hành nếu có phát sinh lỗi thì bạn sẽ chuyển thông tin lỗi cho EWEBZ.NET (bao gồm mô tả lỗi và ảnh chụp màn hình để thuận lợi trong quá trình xử lý lỗi)

    Trong thời gian 24 giờ nhân viên của EWEBZ.NET sẽ tiến hành kiểm tra ngay khi nhận được thông báo của khách hàng. Nếu là lỗi do kỹ thuật website EWEBZ.NET sẽ tiến hành chỉnh sửa ngay lập tức. Nếu là các yêu cầu hoặc các tính năng phát sinh thì khách hàng và EWEBZ.NET sẽ trao đổi thêm về chi phí và thời gian thực hiện.

Các dịch vụ khác: dựa vào điều khoản thỏa thuận hợp đồng khách hàng đã ký với EWEBZ.NET.


Bạn không có thời gian cho giao diện bạn mong muốn

3 bước để chúng tôi hoàn thành dự án cho bạn...

Bước 1

Chọn giao diện mẫu phù hợp với nhu cầu của bạn

Bước 2

Tùy chỉnh giao diện theo ý muốn của bạn

Bước 3

Bàn giao và bảo hành teamplate cho bạn!